Registered actions

Happy Streets Experiments

Permanent since 05 October 2017
1e Middellandstraat 16B, 3014 BD Rotterdam
Netherlands
Happy Streets aims to create streets that make us happy and are prepared for the future of mobility. Together with the Municipality of Rotterdam, residents, entrepreneurs and other users test ideas work using temporary experiments. Today, we show the city of tomorrow.
Happy Streets zet zich in om straten te creëren die gelukkig maken en die klaar zijn voor de toekomst van mobiliteit. Samen met de Gemeente Rotterdam, bewoners, ondernemers en andere gebruikers testen we of ideeën werken door tijdelijke experimenten. We laten de stad van morgen vandaag al zien.

MOBILITYACTIONS archive