Registered actions

Treasure hunt EU

20 September 2018
Mariborska 2, 3000 Celje, Slovenia
Slovenia
Search for EU treasures through educational and demonstrational points along the forest paths in the Celje Municipal Forest. Participants will be able to get to know projects supported by EU funds, forest ecosystems, which with their presence preserve and increase the biodiversity of ecosystems at the local level and significantly influence the quality of life and ecological stability of the wider
Skupine, bodo iskale »evropske« zaklade po izobraževalnih in demonstracijskih točk ob gozdnih poteh v Mestnem gozdu Celje. Na ta način bodo lahko udeleženci spoznavali projekte, podprte s strani EU sredstev, gozdni ekosistem, ki s svojo prisotnostjo ohranjajo in povečujejo biotsko raznovrstnost ekosistemov na lokalni ravni ter bistveno vplivajo na kakovost bivanja in ekološko stabilnost.

MOBILITYACTIONS archive