Registered actions

3. Trafikte Biz de Varız Farkındalık Turu

16 September 2018
SAFRANBOLU/KARABÜK
Turkey
As cyclists, we want to say that we are in traffic. We want to announce that bicycle is a kind of transportation tool besides its sport and entertainment role. For this purpose, we organize "Awarensess Tour" that we will organize within the European Mobility Week this year.
Biz, bisikletliler olarak trafikte biz de varız demek istiyoruz. Bisikletin spor, eğlence yanında aynı zamanda bir ulaşım aracı olduğunu herkese duyurmak istiyoruz. Bu amaçla her yıl düzenlediğimiz “Farkındalık Turunu” bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenliyoruz.

MOBILITYACTIONS archive