Registered actions

Expansion ZE-zone and delivery-time-window-area in the city of Groningen

01 January 2020 - 01 January 2025
Groningen
Netherlands
More space for cyclists and pedestrians in the city centre of Groningen. In a clean environment, without the emission of harmful exhaust gases. That is what the municipality of Groningen wants to achieve.
There will be investigated what is needed to keep the (inner) city functioning properly with a zero-emission zone and a possibly larger delivery time window area.
Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in de Groninger binnenstad. In een schone omgeving, zonder de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Dat is wat de gemeente Groningen wil bereiken.
Er wordt onderzocht wat er nodig is om de (binnen)stad blijvend goed te laten functioneren met een zero-emissiezone en een eventueel vergroot venstertijdengebied.

MOBILITYACTIONS archive