Participants

Contact & Activities

Participating city

Sandviken
37.000 inhabitants

Local contact

Miljö och hållbarhetsenheten
Joakim
Odengatan 37

Participation 2010

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
www.sandviken.se/trafikantveckan

Vi kommer att ha olika aktiviteter under veckan med folkus på två dagar. Vi kommer att öppna veckan genom att dela ut frukt till de som tar cykeln till jobbet. Vi kommer att ha en invigning av en ny cykelväg. Vi kommer även att ha en dag för allmänheten med olika aktiviteter och utställare. Andra aktiviteter kommer att finnas hela veckan, tex en utställning på biblioteket.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
New forms of vehicle use and ownership
  • Other: ha info om sparsam körning