Participants

Contact & Activities

Participating city

Vukovar
32.000 inhabitants

Local contact

Upravni odjel za društvene djelatnosti
Sinisa Mitrovic
Dr. F. Tuđmana 1
32000 Vukovar
++385 032 456 539

Participation 2010

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Grad Vukovar ove godine organizirati će nekoliko aktivnosti:

1. upoznavanje/osvještavanje građana/ki putem propagandnog materijala o klimatskim promjenama, potrebi za kretanjem i čistim zrakom na području grada Vukovara

2. u suradnji sa Hrvatskim autoklubom uradit ćemo upoznavanje djece i građana s informativnim materijalom Hrvatskog autokluba "Sigurno i vješto u prometu" na području užeg centra grada Vukovara

3. u suradnji sa udrugom PRONI Centar za socijalno podučavanje, Veleučilištem Lavoslav Ružička organizirati ćemo tribinu „Europa i Vukovar“

4. u suradnji sa gradskom tvrtkom Komunalac d.o.o. osigurali smo sadnju stabala drveća Topola ili Javor na dva dječija igrališta i to u ulici Velebitska i Dr. Ante Starčevića; drveće će posaditi učenici/ce osnovnih škola (sportaši/ce mlađih uzrasnih kategorija) sa područja grada Vukovara skupa sa gradonačelnikom što je i simbolično jer je 21.09. Međunarodni dan mira pa će tako naše "drveće mira" pomoći u održavanju zraka, vode i zemljišta kao najvažnije komponente životne sredine

5. školske prometne jedinice u suradnji sa Policijskom postajom Vukovar sudjelovati će u regulaciji prometa pri odlasku i povratku učenika prvih razreda u školu

6. u suradnji sa Taekwondo klubom TKD Borovo organizirati ćemo demonstrativno natjecanje u izvođenju borilačkih vještina

7. u suradnji sa udrugom Planinarsko društvo „Ravnica“ biti će organizirana izložba fotografija i planinarska oprema

8. medijski apel kojim se pozivaju svi građani/ke da na dan 22.09. umjesto automobila više koriste bicikl kao prijevozno sredstvo ili da pješače
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Develop public bicycle hiring and sharing systems
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns