Participants

Contact & Activities

Participating city

Jelgava
65.000 inhabitants

Local contact

Sabiedrības integrācija pārvalde
Rita Vectirāne
Sarmas 4
3001 Jelgava
++371 63023409

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
• 6 Lekcijas pirmklasniekiem „Drošais ceļš uz skolu”;
• Veloorientēšanās sacensības;
• Alternatīvā mobilitāte - aktivitāšu kopums, kurā interesenti tiktu iepazīstināti ar tiem riskiem, ko rada gaisa piesārņojums no auto izplūdes gāzēm un CO2 izmeši, gūtu ierosmi, kā katrs indivīds var rīkoties, lai saudzētu dabu, vidi. Šīs akcijas laikā uzskatāmi tiks parādīts, cik lietderīgi/nelietderīgi mēs savā ikdienā izmantojam privātās automašīnas;
• Gaisa kvalitātes mērījumi;
• Akcija „ Diena bez auto!” .
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Mobility management
  • Create systems for buses and walking trains
  • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places