Participating towns and cities

BulgariaНевестино, Bulgaria

Population:
600 inhabitants
Department:
секретар на община
Contact:
Антоанета Георгиева
Невестино
2595 Невестино Невестино
(++359) 7915-22-30
Невестино already registered 1x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2011

Participation 2011

Activities within the week Activities within the week

Невестино organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2011, taking into account the annual theme.

All week
Провеждне на среща с деца с цел да се насърчат модели на поведение, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално: да са насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта .

Car-free day Car-free day

Невестино carries out a Car-Free Day 2011 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
В парковете