Participating towns and cities

SlovakiaMargecany, Slovakia

Population:
2.000 inhabitants
Contact:
Janka Maťašovská, Iveta Žoldáková
Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany
(++421) 907207223; 0910 489 577

Participation 2011

Permanent measures Permanent measures

Margecany implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
Create the tactile pavements
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Create useful tool for people with reduced mobility
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns

Car-free day Car-free day

Margecany carries out a Car-Free Day 2011 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
- uzavretie časti Školskej ulice vyhradenej pre aktivity Základnej školy s
materskou školou, ale aj pre širšiu verejnosť /hry, súťaže inline, súťaže
na prenosnom dopravnom ihrisku zamerané na ústrednú tému projektu/
- zavretie cesty v časti obce Margecany - Rolová Huta na zorganizovanie
Margecianskej inline hodinovky, ktorá bude mať nesúťažný, sprievodný a
propagačný charakter ETM