Participants

Contact & Activities

Participating city

Borås
105.000 inhabitants

Local contact

department of environment
Jenni Lehto
Orangeriet
teaterbron 1
503 38 Borås
Sweden
++46 33353099

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
16-22 september pågår utmaningen " Res kollektivt, cykla eller gå till jobbet - minst 3 dagar ". Anmälan görs på boras.se/hallbararesor. Målgrupp är anställda i Borås Stad och invånarna i Borås.

Redan under vecka 37 arrangerar Borås Stad och Borås Energi och Miljö Kretsloppsveckan. Se borasem.se/kretsloppsveckan2013 .

Tisdag 10 sept hålls två föreläsningar på trafiktemat;

Cykelstaden Borås
Borås ambitioner om att bli en cykelstad.

Klimatanpassade resor
Hos Borås Energi och Miljö, för inbjudna företag. Bl.a. ecodriving.

Onsdag 11/9- Vet du vad du andas in?
Hör Leo Stockfelt från Arbets och Miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berätta om hälsoeffekter av luftföroreningar.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Parkeringsplatser på Allégatan i centrala Borås kommer att tas i anspråk under Trafikantveckan. Vi kommer att placera ut bilar med bilkapell med budskap; ex. "Sovmorgon". Vi placerar också ut en oas bestående av parkbänk och gröna växter, där förbipasserande kan slå sig ned. I oasen hänger budskapet " En oas för Hållbar stad". Vi hänvisar också till vår sida boras.se/hallbararesor där vi försöker förmedla möjligheterna till nya vägvanor i Borås.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Other: ovanstående genomförs löpande, ej i anslutning till veckan specifikt
Public transport services
 • Other: ovanstående genomförs löpande, ej i anslutning till veckan specifikt
Traffic calming and access control scheme
 • Other: ovanstående genomförs löpande, ej i anslutning till veckan specifikt
Accessibilities
 • Other: ovanstående genomförs löpande, ej i anslutning till veckan specifikt
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
Freight distribution
 • Other: utreds
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
 • Other: Flertalet mobility managementprojekt pågår. Kommunen deltar i regionala såväl som internationella samverkansprojekt; ex. QUEST. Förslag om inrättande av mobilitetssamordnartjänst lyfts till budget 201