Participating towns and cities

Slovakia Martin (City of Martin) , Slovakia

Website:
Population:
53.252 inhabitants
Department:
Oddelenie projektového manažmentu a cykloturistiky
Contact:
Alžbeta Laučeková
Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
(++421) 43 4204 237
Martin (City of Martin) already registered 13x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2002

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Martin (City of Martin) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.

All week
16. 9. - 20. 9. 2013 - bezpečnosť pri doprave (výchovno-vzdelávacie podujatie pre detí ZŠ na dopravnom ihrisku v spolupráci s mestskou políciou)
16. 9. - 17. 9. 2013 - deň otvorených dverí v dopravnom podniku v Martin pre II. stupeň ZŠ (MHD Martin)
18. 9. 2013 - "Martinská hodinovka" - beh zdravia - podujatie na podporu alternatívnej možnosti dopravy
22. 9. 2013 - Martinský bicyklový deň
22. 9. 2013 - uzavretá mestská časť v Martine len pre chodcov a cyklostov

Car-free day Car-free day

Martin (City of Martin) carries out a Car-Free Day 2013 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Je to frekventovaná mestská komunikácia, ktorá sa nachádza v mestskej časti Martin - centrum. Bude uzatvorená v čase od 10,00 do 14,00 hodiny.