Participants

Contact & Activities

Participating city

Nova Gorica
13.400 inhabitants

Local contact

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Ana Kobe Tavčar
Trg E. Kardelja 1
5000 Nova Gorica
++386 5 3350143

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
- Začasna ureditev prometnega režima na Kidričevi ulici na odseku od krožišča z Erjavčevo do križišča z Jelinčičevo ulico
- Predstavitev ključnih ugotovitev iz analize stanja na področju prometa za območje Mestne občine Nova Gorica in okoliških občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Kanal ob Soči, Brda in Gorice