Participating towns and cities

Slovakia Žilina (City of Žilina) , Slovakia

Website:
Population:
81.731 inhabitants
Department:
oddelenie dopravy
Contact:
Ľuboš Slebodník
Námestie obetí komunizmu, 01131 Žilina
(++421) 908918972
Žilina (City of Žilina) already registered 14x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010 2008 2007

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Žilina (City of Žilina) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

All week
Mesto Žilina sa zapája do ETM po siedmy krát. Naším mottom pre tento rok je prepojenie bicyklovania a biznisu, čiže podpora podnikania so zapojením bicyklov a rozvoj služieb pre cyklistov. Mesto a jeho ulice sú úzko prepojený práve s pracovným časom – preto podnikanie s bicyklami priamo oživuje ulice a zvýšuje ich občiansku a ekonomickú udržteľnosť.
K téme sa vzťahuje niekoľko aktivít.

17. – 23. 9. - Cyklokuriér – donáškova služba
Počas trvania ETM, majú žilinčania možnosť poslať zásielky pomocou kuriéra, ktorý ju dopraví po celom meste rýchlo a veľmi lacno. Naviac udržateľnou a k priestoru šetrnou formou.
17. – 18. 9. - Žilinské dni zdravia – trh cyklonápadov
Predstavia sa organizácie, ktoré požívajú bicykle ako spôsob zárobku. Peco Bikes rekonštruuje staré bicykle CargoBikes sú dopravné bicykle a BikeLab vyrába bicyklami elektrickú energiu.
20.9. - Otvorenie cyklodielne Recykel – Závodská cesta 3
Recykel nie je obchod s nástrojmi, je to samotný nástroj. Cyklodielňa je workshopovo vedená opravovňa, priestor na recykláciu bicyklov / infocentrum / požičovňa. Funguje na výmene.
20.9, 10.00 - Malý trh - Stanica Žilina-Záriečie
Malý trh je dôkazom ľudskej tvorivosti, ľudovej zručnosti a podnikateľského ducha. Myslíme globálne, trhujeme lokálne. Mimo iného aj predaj zaujímavých cyklovýrobkov.

Aktivíty k téme udržateľnej dopravy a verejného priestoru:
17.9., 18.00 - Vizuálny smog – diskusia o stave verejného priestoru mesta a reklame v ňom.
18.9. - Detská cyklojazda – malé a veselé stretnutie cyklistov do 150cm nad zemou
21.9., 10.00 - Susedská slávnosť
22.9., 10.00 – Odovzdanie nových bicklov na dopravé ihrisko - slavnostné odovzdanie bicyklov za účasti primátora a detí zo základnej školy zriedovateľovi dopravného ihriska Mestskej polícii.
22.9., 17.00, - Veľká jesenná Cyklojazda - predvolebná cyklojazda bude vnímať podarky a nepodarky mesta.
22.9., 19:00 - Cyklistiké mesto - diskusia s kandidátmi na primátora
22.9. – 3.10. – S hadom na zebre – tri žilinské základné školy sa zapájajú do celoeurópskej dopravnej hry, ktorá chce zvýšiť dochádzku detí do školy peši, bicyklami a verejnou dopravou.
23.9., 20.00 – Ľudský rozmer – projekcia - je možné medzi budovami vytvárať život? Ľudský rozmer dokumentuje päť rozporuplných cykloprojektov projektov architekta Jana Gehla.

Permanent measures Permanent measures

Žilina (City of Žilina) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Accessibilities
Create the tactile pavements
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Create useful tool for people with reduced mobility
Freight distribution
Use of clean vehicles
Create new platforms for freight transfer
Skúšobné spustenie cyklokuriéra
Mobility management
Adoption of school travel plans
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Further info
• zrušenie cestnej komunikácie v centre mesta, ktorú využívali automobily na parkovanie a prejazd. Rozšírenie parku v Sade na studničkách a vybudovanie sa uceleného systému chodníkov. Zriadenie novej rekreačnej a bezmotorovej zóny v centre mesta.
• zriadenie križovatky s prednostným státim pre cyklistov spolu s cyklokoridorom na ulici Fandlyho a Suvorovová.
• spracovanie projektovej dokumentácie na riešenie cyklistickej dopravy na Štefanikovej ulici a Štefanikovom námestí a tiež na Hlbokej ulici
• zakúpenie 20 nových detských bicyklov pre dopravné ihrisko a 5 bicyklov pre Mestský urad v Žiline pre zamestnancov úradu.
• Mestský úrad využíva pre svoje potreby elektromobil, ktorý Mesto Žilina získalo ako sponzorský dar od SSE.
• vybudovanie 5 nových cykloprístreškov
• ínštalácia menších opatrení pre cyklistov – osadenie držiakov na ruky a nohy na križovatkách, vodiacich kolajníc pre cyklistov, cyklostojanov a iných.
• inštalácia dvoch nových cyklosčítačov na ulici Tajovského a Hlbokej ceste.