Participants

Contact & Activities

Participating city

Varberg
60.480 inhabitants

Local contact

Hamn- och gatuförvaltningen
Karin Nyberg
Varberg kommun
Östra Långgatan 18
43245 Varberg
++46 702-983 90 82

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Varbergs kommun fokuserar på aktiviteter på onsdagen den 16 och lördagen den 19 september. På onsdagen delade vi ut frukostpåsar på stationen mellan 06.30 och 08.00. Påsarna innehåll även information om trafikantveckan och om aktiviteterna vi skulle genomföra i Brunnsparken på lördagden. På lördagen hade vi samordnat många deltagare i Brunnsparken för att informera och inspirera till hållbart resande. Deltagare på lördagen var Varbergs kommun (hamn- och gatuförvaltningen, serviceförvaltningen, stadsutvecklingskontoret), Hallandstrafiken, Cykelfrämjandet, Polisen och cykelhandlare.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Västra Vallgatan (mellan Bäckgatan och Kyrkogatan) byggs om för att prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik. Nu är Västra Vallgatan (mellan Bäckgatan och Torggatan) öppen för gående och cyklister som fritt kan använda ytan men avstängd för genomfartstrafik. Längst med gatan finns sittplatser, tillgänglighetsanpassade stråk, växtlighet och cykelställ. Vi stängde inte av någon gata specifikt för den 22 september utan avstängningarna sträcker sig längre än så eftersom vi bygger om Västra Vallgatan och Norrgatan till att vara mer anpassade till oskyddade trafikanter. Norrgatan byggs om till att bli ett gångfartsområde mellan Västra Vallgatan och Drottninggatan.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: Det fanns möjlighet att rösta om placering av en ny cykelpump under vårt event i Brunnsparken den 19 september. Vi visade även 4 nya flyttbara cykelställ för undersökning av cykelparkeringsbehov.
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • Other: Hallandstrafiken hade information om det nya busslinjenätet som börjar gälla i december och barn fick möjlighet att provsitta förarplatsen i en buss under vårt event i Brunnsparken den 19 september.
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Other: På Västra Vallgatan har flera refuger anlagts vilket har resulterat i sänkta hastigheter och större trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter.
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Lowering of pavements
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
 • Other: På vårt event i Brunnsparken den 19 september presenterades elbilpoolen där man kan hyra bilar genom Varbergs kommun. Vi informerade även om hållbara bränslen till bilar.
Mobility management
 • Other: Cykelfrämjandet hade hyrt in presentation av cykelbussen den 19 september. Cykelbussen är en el-cykel med cykelkärra för 12 barn som kan vara en möjlighet för förskolor att komma ut under dagen.
More details on permanent measures:

- Vi har byggt en ny cykelbana framför tåg- och busstationen på Västra Vallgatan . Cykelvägen är 3 m bred och separerad från motortrafik och gångtrafikanter. Vi planerar att fortsätta utvecklingen av kopplingar till detta stråk för att ytterligare öka möjligheten att kombinera flera olika transportsätt (gång, buss, tåg, cykel). Vi har också byggt nya refuger på flera platser på Västra Vallgatan. Dessa trafiklugnade åtgärder har redan skapat lägre hastigheter och ökat trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter som vill korsa Västra Vallgatan.
- Under eventet i Brunnsparken den 19 september kunde allmänheten tycka till om olika åtgärder i den nya cykelplanen. Vi samlade också in åsikter om hur allmänheten vill ha sin cykelmiljö för att de ska cykla mer. Polisen informerade om trafiksäkerhet. Hallandstrafiken informerade om det nya stadslinjenätet som börjar gälla i december. De nya linjenätet ska skapa snabbare resor och bytestider och utgår från buss- och tågstationen vilket förbättrar möjligheten att kombinera olika trafikslag. Cykelhandlare visade olika typer av cyklar och det fanns möjlighet att provcykla t.ex. elcyklar och få cykelservice. Kommunen informerade även om Kattegattleden som invigdes sommaren 2015 och är en turistcykelled som går genom hela Halland.
- Planering av trafikantveckan i Varbergs kommun genomfördes i samarbete med övriga Halländska kommuner och region Halland. Kommunerna i regionen valde att premiera gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer under samma tid på onsdagen den 16 september (6.30 och tills frukostpåsarna var slut, ca 8.00). Detta för att de som reser mellan olika städer i regionen ska se att vi gemensamt arbetar för hållbart resande och även visa att vi alla deltar under Trafikantveckan.