Participants

Contact & Activities

Participating city

Lučenec
26.739 inhabitants

Local contact

Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu
Jozefa Šnúriková
Mesto Lučenec
Novohradská 1
984 01 Lučenec
Slovakia
++421 474307232

Participation 2015

The participant is committed to:

Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Masarykova ulica v Lučenci bude uzavretá dňa 20.09.2015 počas podujatia Deň bez áut
Podujatie organizované so sprievodnými akciami a za účasti Mesta Lučenec a ostatných partnerov.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
  • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
  • Create the tactile pavements
  • Lowering of pavements
  • Enlargement of pavements
More details on permanent measures:

- vytvorenie cyklokoridorov v meste
- realizačná dokumentácia - cyklotrasa Lučenec - Halič, plánovaná cyklotrasa bude na mieste pôvodnej železničnej trate