Participants

Contact & Activities

Participating city

Prievidza
48.000 inhabitants

Local contact

územné plánovanie a doprava
Roman Veselý
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
++421 903501032

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
1: Propagácia kampane prostredníctvom letákov, posterov a v lokálnych médiách.

2: Mesto Prievidza podporilo 2. medzinárodný zraz vozidiel na eklektický pohon a dňa 19.septembra spropaguje alternatívne formy pohonu. Eko paráda, ktorou sa organizátori snažia o prekonanie rekordu v počte elektromobilov v kolóne, vyštartuje z Bojníc do Prievidze a navštívi Banícky jarmok v Prievidzi. V sobotu 19. septembra 2015, približne o 14:10 eko Paráda z Bojnickej cesty odbočí na Ulicu S. Chalupku, prejde cez jarmok, otočí sa na kruhovom objazde pri Okružnej ulici a vráti sa späť na Bojnickú cestu. V rámci Baníckeho jarmoku bude v sobotu o 16:30 na hlavnom pódiu zaradená aj krátka prezentácia elektromobilov na námestí J. C. Hronského.


3: Počas Európskeho týždňa mobility sú v Prievidzi pripravené sprievodné akcie zamerané aj na dopravnú výchovu v základnej a materskej škole. Zabezpečujeme dopravnú výchovu aj s názornou ukážkou na dvoch základných školách a to na ZŠ Ul. S. Chalupku a na ZŠ Mariánska. V rámci dopravnej výchovy je pre deti pripravené dopravné ihrisko kde si môžu vyskúšať ako je to byť súčasťou cestnej premávky.
Aktivity v dopravnej výchove budú realizované:
- V Základnej škole Sama Chalupku - 14.9. až 16.9.
- V ZŠ Mariánska 21.9.
- V materskej škole na Nábr. sv. Cyrila. 21.9.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Počas dňa 22. septembra budeme mať MHD zdarma pre ľudí, ktorí sa preukážu vodičským preukazom. Počas týždňa mobility budeme k verejnosti apelovať na eliminovanie osobnej dopravy a využívanie verejnej dopravy. Dňa 21.septembra bude viacero sprievodných edukačných akcií v materských a základných školách na podporu bezpečnosti na cestách a využívania verejnej dopravy.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: Momentálne pripravujeme podklady pre vybudovanie cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice. Momentálne sme vo fáze aktívneho výkupu pozemkov pod cyklotrasou. www.prievidza.sk/spravodajstvo/z
Pedestrianisation
Public transport services
 • Development of new technologies to improve public transport
 • The development of accessible transport services for all
 • Other: 1: V tomto roku sme spustili informačný panel pre cestujúcich MHD. Obyvatelia tak majú lepší prehľad o príchode autobusov. Informačný panel bol osadený na frekventovanej zastávke na Ul. Ľ. Ondrejova.
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Removal of architectonic barriers
 • Other: 1: V rámci opráv chodníkov sa zameriavame na debarierizáciu vstupov na chodníky a doplnenie dlažby ktorá je vybavená prvkami pre nevidiacich alebo slabozrakých. 2: Vodorovné dopravné značenie obsahuje
Mobility management
 • Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Other: 1: V tomto roku sme spustili informačný panel pre cestujúcich MHD. Obyvatelia tak majú lepší prehľad o príchode autobusov. Informačný panel bol osadený na frekventovanej zastávke na Ul. Ľ. Ondrejova.
More details on permanent measures:

Momentálne pripravujeme podklady pre vybudovanie cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice. Momentálne sme vo fáze aktívneho výkupu pozemkov pod cyklotrasou. Všetky informácie ako aj trasovanie je dostupné TU: www.prievidza.sk/spravodajstvo/zmluva-o-spolupraci-cyklotrasa-medzi-mestami-prievidza-a-bojnice/


V oblasti zlepšenia situácie pre cyklistov sme v roku 2014 vybudovali menšiu cyklotrasu určenú pre malých cyklistov a in-line korčuliarov. Chodník je naprojektovaný v šírke 3,0 m a bude mať tvar oválu s dĺžkou takmer 500 metrov. Súčasťou novovybudovaného chodníka bude je aj verejné osvetlenie, osadenie mestského mobiliáru, dopravného značenia a vykonanie sadových úprav okolitej zelene.


V týchto dňoch realizujeme osvetlenie celkovo 28 priechodov pre chodcov, čím zvýšime bezpečnosť chodcov. Predpokladaný termín ukončenia realizácie celého projektu je naplánovaný na október tohto roka. Mesto Prievidza má na tieto práce vyčlenených vo svojom rozpočte sumu 92 tisíc eur. Okrem tohto balíku už pripravujeme osvetlenie ďalších priechodov pre chodcov.


V oblasti bezpečnosti chodcov sme vyznačovali priechody pre chodcov protišmykovými technológiami. Časť priechodov pre chodcov v celkovej ploche 375 m2 bude vyznačovaná trvácnejšou technológiou studených plastov. Minimálna životnosť takýchto priechodov je 36 mesiacov.