Participating towns and cities

SlovakiaPartizánske, Slovakia

Population:
22.000 inhabitants
Department:
Oddelenie životného prostredia a dopravy
Contact:
Ing. Peter Minárik
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
(++421) 0385363036
Partizánske already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015

Participation 2015

Activities within the week Activities within the week

Partizánske organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2015, taking into account the annual theme.

All week
- prejazd cyklistov po pešej zóne na Nám. SNP
- podpora hromadnej prepravy osôb /bezplatná preprava cestujúcich 22.9.2015/
- rozmiestnenie cyklostojanov na verejné priestranstva v meste
- vybudovanie osvetleného priechodu pre chodcov v mestskej časti Návojovce s úpravou chodníkov pre telesne postihnuté osoby a slabozrakých
- úprava chodníka na ul. Gen. Svobodu pre osoby so zdravotným postihnutím

Permanent measures Permanent measures

Partizánske implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
Elaboration of new residential areas
Accessibilities
Create the tactile pavements
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements