Participants

Contact & Activities

Participating city

Lidingö stad ()
46.000 inhabitants

Local contact

Stadsledningskontoret
Stina Jaensson
Stockholmsvägen 50
++46 8-731 39 97

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Information kring kommunens cykelsatsningar
Körsång för kollektivtrafikresenärer
Peppning av cyklister
Rådgivning till bilister på Opus bilprovning
Aktiviteter i kommunens skolor