Participants

Contact & Activities

Participating city

Levanger
19.717 inhabitants

Local contact

Kommunalteknikk
Karoline Klavenes
Håkon den Godes gate 30, 7600 Levanger
++47 90681203

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
1. Vi skal gi ut gratis matpakker til alle som går, sykler, tar buss eller tog. Vi tar to dager med utdeling av matpakker og vi stiller oss på ulike plasser og tettsteder i Levanger for å inkludere omlandet mest mulig.
2. Vi arrangerer "Beintøft"-konkurranse fra 1. september til 1. oktober, og det blir dermed en del av mobilitetsuka. Dette er en konkurranse med mål om at elever ved barneskolene skal gå, sykle eller ta buss istedet for å bli kjørt til skolen.
Mobilitetsuka blir en del av et stort prosjekt i Levanger, kalt "Reis smart". "Reis smart" har som mål å få flere til å gå, sykle eller ta buss først og fremst til jobb og skole. Formålet er å øke hverdagsaktiviteten og redusere utslipp av avgasser.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
  • Other: Vi jobber med etablering av nye sykkelparkeringer, men det er fortsatt usikkert om det blir ferdigstilt i løpet av mobilitetsuken.
Pedestrianisation
  • Other: Det arbeides med å etablere fortau i Gamle Kongeveg, men dette blir ikke ferdigsstilt i løpet av mobilietsuken.
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
  • Other: Ruter og rutetider til bybussen blir forbedret før starten på mobilitetsuka.
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns
  • Other: I forbindelse med Reis smart-prosjektet har vi hengt opp bannere, vi deler ut brosjyrer og annet materiell som oppfordrer folk til å sykle, gå eller ta buss.