Participants

Contact & Activities

Participating city

VISBY
9.000.000 inhabitants

Local contact

Traffic planning
Mattias Gunnarsson
Visborgsallén 19
SE 621 81 VISBY
GOTLAND

Participation 2016

The participant is committed to:

Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
Public transport services
  • Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
  • Lowering of pavements
  • Enlargement of pavements
More details on permanent measures:

Vi har utökat det befintliga gång- och cykelnätet i samband med ett projekt som kallas "säkra skolvägar". I samband med det projektet ingick det att förändra en befintlig korsning för att underlätta för gående och cyklister för att skapa en tryggare övergång, samt minska trafiken som använder korsning endast som genomfartsväg. Korsningen var högt trafikerad av genomfartstrafik trots att det går ringled i närheten som vi nu hoppas trafikanter kommer använda i större utsträckning. Tillsammans med ombyggnation av korsning har övergångsplatån höjts för att skapa en mer lättillgänglig övergång för personer med nedsatt funktion- både rörelseförhindrade och även dolda funktionsnedsättningar.