Participants

Contact & Activities

Participating city

Røyken
21.451 inhabitants

Local contact

Transports
Lene Solsrud
Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken
Norge
++47 45886365

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
I samarbeid med Sport1 i Røyken utfører vi service på parkerte sykler ved minst to togstasjoner i kommunen. Det vil bli lagt igjen et "takk for at du sykler kort", informasjon om hva som er blitt gjort med sykkelen, samt informasjon om mobilitetsuka. Vi vil også gjennomføre en tegnekonkurranse "hvis biler ikke fantes" blant barneskoleelever i kommunen.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Mobility management
  • Elaboration of educational materials
  • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
  • Other: Inngå sykkelbygdavtale med Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune
More details on permanent measures:

Vi holder på å bygge et sykkelhotell ved Spikkestad stasjon
Vi skal i løpet av høsten rehabilitere gang og sykkelveier i kommunen, blant annet på strekningen Spikkestad-Røyken
Vi skal i løpet av høsten starte arbeidet med lage en sykkelstrategi for kommunen
Vi skal i løpet av september 2016 underskrive en sykkelbygdavtale sammen med Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune
Vi skal i november avholde et seminar om miljøvennlig transport i Slemmestad, i samarbeid med Papirbredden Innovasjon og Slemmestad Brygge