Participating towns and cities

SlovakiaNové Zámky, Slovakia

Website:
Population:
39.071 inhabitants
Department:
OKS- oddelenie dopravy a investícií
Contact:
Ing. Iveta Kmeťová
Mestský úrad Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Slovenská republika
(++421) 35/6921764
Nové Zámky already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Nové Zámky organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

19.9.2016 - Mesto Nové Zámky v spolupráci s ARRIVA NZ a.s. zrealizuje výstavu výtvarných detských prác na tému "Autobus očami detí" v odstavenom autobuse na Hlavnom námestí spojenú s vyhodnotením, kde hlavná cena je výlet do ZOO ( pre víťaznú školu/triedu) a v odstavenom autobuse budú prebiehať vzdelávacie aktivity. Ďalšou časťou akcie bude výstava "Mestá pre ľudí" o dopravných riešeniach pre peších a cyklistov v 40 európskych mestách.
Od 16. do 22.9.
2016 bude sprístupnená väčšia časť spomínanej kolekcie fotografií v minigalérii v kine Mier spojená s výkladom pre školy a ostatnú verejnosť. Panelová časť výstavy bude prezentovaná v OC Aquario pre širšiu verejnosť.
V priebehu týždňa prebehne v uliciach mesta anketa ohľadom ETM vedená Televíziou Nové Zámky.
Z podujatí ETM miestna televízia zhotoví reláciu.

Permanent measures Permanent measures

Nové Zámky implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
Removal of architectonic barriers
Mobility management
Adoption of school travel plans
Launch of awareness-raising campaigns
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Permanent access restriction to city centres
Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
Create systems for buses and walking trains
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas