Participating towns and cities

SlovakiaPúchov, Slovakia

Website:
Population:
17.114 inhabitants
Department:
Oddelenie dopravy a služieb
Contact:
Miroslav Bučko
Štefánikova 821/21 Púchov 02001
(++421) 948732961
Púchov already registered 6x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2019 2018 2017 2016

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Púchov organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

- propagácia ekologických druhov dopravy
prostredníctvom médií
- dopravná výchova pre deti na základných školách v spolupráci s mestskou políciou

Permanent measures Permanent measures

Púchov implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
Lowering of pavements
Removal of architectonic barriers
Create useful tool for people with reduced mobility
Mobility management
Adoption of workplace travel plans
Adoption of school travel plans