Participating towns and cities

Bulgaria Пещера (Peshtera) (Peshtera) , Bulgaria

Website:
Population:
21.979 inhabitants
Department:
ТСУ
Contact:
Валентина Недялкова
гр. Пещера, ул.
4550 Пещера (Peshtera)
(++359) 350/ 62203/117
Пещера (Peshtera) (Peshtera) already registered 13x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2004 2003 2002

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Пещера (Peshtera) (Peshtera) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
1. "Нарисувах превозното средство на бъдещето!"-общински конкурс за рисунка с ученици начален етап (16-21 септември)
2. "Свържи и оцвети превозното средство"-забавна игра за първокласници (16-21 септември)
3. "Придвижвам се без да замърсявам"-състезание с велосипеди (21 септември)
4."Алтернативна мобилност"-сглобяване на електронни пъзели (21 септември)