Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Patos
43.378 inhabitants

Local contact

Drejtoria e Sherbimeve
Blerina Troka
Lagjja "Naftetari", Rruga "Unaza"
++355 686228366

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
-Ecje e lire me nxenes te shkollave dhe te kopshteve.
-Parade me bicikleta pergjate bulevardit kryesor.
-Paraqitja në mënyrë pamore e rrjetës së problemeve mjedisore.
Personi i parë që mban lëmshin prej fije, ia hedh topin një personi tjetër (kujtdo që është në rreth) duke thënë një problem mjedisor të lagjes së tij apo të saj duke mbajtur fillimin e fijes së lëmshit.
Personit të cilit i pasohet topi duhet të bëjë të njëjtën gjë me dikë tjetër nga rrethi, kështu fija e lëmshit do të përshkojë tërthorazi të gjithë rrethin.
Diskutim se si çdo person është i lidhur me anë të fillit të lëmshit me disa persona të tjerë dhe të gjithë së bashku janë të lidhur me njëri-tjetrin në një rrjetë.
-Shpërndarja e fletëpalosjeve pse duhet të përdorim mjetet e transportit publik dhe biçikletat.
-Përcjellja e mesazhit : Pa makina dhe pa ndotje por me këmbë dhe biçikleta
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
-Bulevardi qendror "Shetitore Republika"
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Reduction of outside parking zones
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
Freight distribution
 • Use of clean vehicles
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
More details on permanent measures:

Është bërë zgjerimi i trotuareve, si edhe po krijohet një korsi biçikletash përgjatë rrugës "Unaza"