Participants

Contact & Activities

Participating city

Неготино
19.200 inhabitants

Local contact

Одделение за урбанизам и заштита на животна средина
Mitko Tolovski
ул. Ацо Аџи Илов бр.2
++389 076/212-094

Participation 2017

The participant is committed to:

Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Агенда за обележувње на "Европската недела на мобилност" ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ

Дата и време:
18.09.2017 година; 11.00 – 14.00 часот


Локација:
улица “ул.МАРШАЛ ТИТО и ул. ПАРТИЗАНСКА“ –НЕГОТИНО
(Се затвара за Сообраќај ул.МАРШАЛ ТИТО и ул. ПАРТИЗАНСКА во должина од 4 км и се резервира за велосипедисти, пешаци и друг алтрантивен транспорт)

Целна Група: Граѓани, Совет на млади, медиуми, јавна администрација, здруженија на гарѓани

ОРГАНИЗАТОР
ОПШТИНА НЕГОТИНО


Национален координатор:
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија

Партнери во активноста:
Европската Делегација во РМ и ЕУ Инфоцентарот во Скопје


11,00 – 13,00 часот
Возење на велосипеди и други алтернативни средства за можноста за одбирање начин за секојдневен транспорт (Учесници : ученици од Основните и средното училиште здружениеја на граѓани, совет на млади на општина Неготино)