Participating towns and cities

Bulgaria гр. Брацигово (Bratsigovo) , Bulgaria

Population:
9.242 inhabitants
Department:
Дирекция
Contact:
Татяна Симонова
гр. Брацигово, п.к.4579, ул. " Атанас Кабов " № 6а гр. Брацигово
(++359) 03552/ 2065
гр. Брацигово (Bratsigovo) already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2020 2019 2017 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2003

Participation 2017

Activities within the week Activities within the week

гр. Брацигово (Bratsigovo) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2017, taking into account the annual theme.

All week
Участие на ученици във велосъстезание.
Изложба на рисунки на тема " Светът без автомобили"
Изработка на дипляни и информационни материали от децата лишени от родителски грижи.