Participants

Contact & Activities

Participating city

Nynäshamn ()
27.800 inhabitants

Local contact

Kommunstyrelseförvaltningen
Julia Nordström
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
++46 852068446

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
17 September
Under hela denna vecka omvandlas två parkeringsrutor (cirka 32 kvadratmeter) på Centralgatan till park. Genom att använda parkeringsrutorna till annat än bilar vill vi väcka tankar om markanvändning. Under veckan kommer även nyheter kopplade till Trafikantveckan och årets tema att publiceras på kommunens hemsida och Facebooksida. Nyheterna kommer exempelvis att handla om kommuninvånarnas resvanor, inspirera till hållbara resor och återkoppla till den cykelkurs som anordnades i kommunen under våren.