Participants

Contact & Activities

Participating city

Mullsjö
7.339 inhabitants

Local contact

Tekniska Enheten
André Karlsson
Box 47 565 21
Mullsjö
++46 392-14155

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
17 September
Kommunikation- och informationsaktivitet på hemsida och facebook.
20 September
Kommunikation- och informationsaktivitet på hemsida och facebook.