Participants

Contact & Activities

Participating city

Krødsherad ()
2.220 inhabitants

Local contact

social and business development
Ellen Anne Bye
Ringnesveien 10
++47 48959487

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Sykkel dag på Krøderen skole, særlig fokus 5-7. klasse
Oppstartsmøte Grønn mobilitet, hvordan tilrettelegge for bilfri ferdsel på fjell, fjord og imellom reiselivsområdene på Norefjell
19 September
Hjemmesykepleien bruker el-sykler i kommunesentrene. Dette for å unngå småkjøring med bil
21 September
Norefjellmarsjen et trimarrangement for hele familien arrangert av Krødsherad IL. Løypa går i fantastiske omgivelser med utsikt over hele Østlandet. Det er mat og drikkestasjoner underveis og fokus er trivsel.