Participants

Contact & Activities

Participating city

Boden ()
18.816 inhabitants

Local contact

Kerstin Chley
Stadshuset Boden
++46 92162181

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Medarbetartävling: räkna steg
17 September
Medarbetartävling: räkna steg
18 September
Medarbetartävling: räkna steg
19 September
Medarbetartävling: räkna steg
20 September
Medarbetartävling: räkna steg
21 September
Medarbetartävling: räkna steg
Evenemang i centrum: inkluderar cykelbana för barn, affärer visar upp cyklar, information om kommunens cykelvägar samt folkhälsoinformation
22 September
Medarbetartävling: räkna steg
Participation in related EU initiatives:
  • The Covenant of Mayors (as signatory)