Participants

Contact & Activities

Participating city

Gorzów Wielkopolski
125.000 inhabitants

Local contact

Wydział Promocji i Informacji
Michał Kopiec
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
++48 95 7 355 931

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Konferencja "Dostępny Gorzów" zorganizowana przez Miasto i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Gorzowie Wlkp. - założenia Programu Dostępność Plus , rozwiązania dostępności w architekturze oraz transporcie w Gorzowie Wielkopolskim.
17 September
1. "Jedź ostrożnie" - akcja edukacyjna dla rowerzystów. Przejazd gorzowskimi ścieżkami rowerowymi w celu zapoznania z najnowszymi rozwiązania oraz przypomnienie przepisów Ruchu Drogowego dla rowerzystów ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo rowerzystów. / Oficer Rowerowy z ramienia Urzędu Miasta wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim
2. warsztaty recyklingowe "Twórcze Zawarcie" (w tym, m.in. budowa stojaków rowerowych ze zużytych palet, wykorzystanie starych opon do budowy siedziska/stolika kawowego).
18 September
1. "Przedszkolaki na kółkach” – poranne warsztaty w Miasteczku Ruchu Drogowego dla dzieci z Przedszkole Miejskiego nr 29
2. "Miasteczko rowerowe, czyli ETZT dla najmłodszych" - popołudniowe warsztaty dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa i stosowania się do przepisów ruchu drogowego w Miasteczku Ruchu Drogowego
Obie akcje mają na celu nauczenie / przypomnienie znaków drogowych, zasad bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych, przypomnienie podstawowego wyposażenia roweru, podkreślenia istoty noszenia odblasków.
19 September
1."Międzygminny bieg połączony z konkursem ekologicznym" - konkursy sprawnościowe wraz z testami wiedzy nt. segregacji odpadów dla dzieci ze szkół podstawowych. Nawiązanie podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu do istoty dbania o środowisko również poprzez segregację odpadów. Akcja mająca uzmysłowić młodemu pokoleniu, iż należy dbać o środowisko w różnoraki sposób. Przedstawienie idei ETZT.
20 September
1. AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA - zachęcenie mieszkańców Gorzowa do Akcji Sprzątania Świata - Chodź z nami...posprzątać! (w tym akcje szkół).
2. Konferencja w Zespole Szkół Mechanicznych pn. "Koncepcja transportu zrównoważonego w Gorzowie Wielkopolskim" - przybliżenie czym jest zrównoważony transport, realizacja koncepcji zrównoważonego transportu w Gorzowie Wielkopolskim, działania Miejskiego Zakładu Komunikacji na rzecz zrównoważonego transportu oraz ścieżki rowerowe a transport zrównoważony
21 September
1. "Chodź z nami! Czyli zdrowo i poznawczo odkrywaj Gorzów wzdłuż Kłodawki" - spacer poznawczo-edukacyjny wraz z członkami Klubu Turystyki Pieszej "Nasza Chata"
22 September
1. Dzień bez samochodu = darmowa komunikacja miejska
2. "Chodź z nami-Gorzowskimi Murawami" -piesza wycieczka Klubu Turystyki Pieszej Nasza Chata po Rezerwacie Gorzowskie Murawy w Dzień bez Samochodu
3.MASA ROWERROWA - ok. 11 km
4. uroczyste otwarcie ścieżki "Szlak stolic" ” realizowanej w ramach INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014 – 2020 przez uczestników Masy Rowerowej oraz pozostałych mieszkańców miasta
4. Piknik ETZT w związku z otwarciem ścieżki (w tym: podsumowanie całego tygodnia ETZT, wręczenie nagród w konkursie fotograficznym "Niebo nad Gorzowem" w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "W Gorzowie dbamy o powietrze, którym oddychamy", wręczanie gadżetów odblaskowych w ramach ETZT).
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Można uznać, iż Miasto Gorzów Wielkopolski zamknęło ulice na czas przejazdu Masy Rowerowej, która w Dzień bez Samochodu zachęcała do pozostawienia swoich samochodów pod domem/w garażu oraz zachęciliśmy mieszkańców do zwiedzania miasta i przemieszczania się po nim korzystając z darmowej komunikacji miejskiej w tym dniu.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: Instalacja czujników rowerzysty przed wybranymi przejściami
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
 • Other: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodawki
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Lowering of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights