Participants

Contact & Activities

Participating city

Saldes
275 inhabitants

Local contact

Esports
Vanesa Chirveches
Pl. Pedraforca, s/n
08697
++34 630513205

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Durant la setmana al centres educatius durant a terme varies activitats totes elles relacionades amb la seguretat sostenible i segura amb vehicles de rodes.