Participants

Contact & Activities

Participating city

Senec
19.712 inhabitants

Local contact

Útvar projektového riadenia
Mgr. Angelika Matlohová
Mestský úrad
Mierové námestie 8
903 01 Senec
++421 910990976

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Súťaž o najzaujímavejšiu fotku propagujúcu aktívny spôsob dopravy ( pešia chôdza, bicykel, kolobežka a pod.) na Facebooku mesta Senec, výtvarná súťaž pre deti seneckých materských škôl
17 September
Súťaž o najzaujímavejšiu fotku propagujúcu aktívny spôsob dopravy ( pešia chôdza, bicykel, kolobežka a pod.) na Facebooku mesta Senec, výtvarná súťaž pre deti seneckých materských škôl, Beh zdravia XXX. ročník
18 September
Súťaž o najzaujímavejšiu fotku propagujúcu aktívny spôsob dopravy ( pešia chôdza, bicykel, kolobežka a pod.) na Facebooku mesta Senec, výtvarná súťaž pre deti seneckých materských škôl
19 September
Súťaž o najzaujímavejšiu fotku propagujúcu aktívny spôsob dopravy ( pešia chôdza, bicykel, kolobežka a pod.) na Facebooku mesta Senec, výtvarná súťaž pre deti seneckých materských škôl
20 September
Súťaž o najzaujímavejšiu fotku propagujúcu aktívny spôsob dopravy ( pešia chôdza, bicykel, kolobežka a pod.) na Facebooku mesta Senec, výtvarná súťaž pre deti seneckých materských škôl
21 September
Súťaž o najzaujímavejšiu fotku propagujúcu aktívny spôsob dopravy ( pešia chôdza, bicykel, kolobežka a pod.) na Facebooku mesta Senec, Senecký beh okolo Slnečných jazier IX. ročník
22 September
Súťaž o najzaujímavejšiu fotku propagujúcu aktívny spôsob dopravy ( pešia chôdza, bicykel, kolobežka a pod.) na Facebooku mesta Senec
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
 • Other: Plánované je do konca roka nainštalovanie cykloboxov na Termináli integrovanej dopravy v Senci a vybudovanie novej cyklotrasy na Hečkovej ulici v Senci.
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Other: Mesto Senec prevádzkuje bezplatnú Miestnu autobusovú dopravu (MAD), zabezpečujú ju 2 autobusy.
Traffic calming and access control scheme
 • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
 • Charging points for electric vehicles
 • Other: Do konca septembra budú nainštalované nabíjacia stanica pre 2 elektromobily, 5 elektrobicyklov a MsÚ získa v rámci projektu eGUTS INTERREG aj 8 elektrobicyklov