Participants

Contact & Activities

Participating city

Gmina Tykocin
6.242 inhabitants

Local contact

Referat Inwestycyjno-Środowiskowy
KAROLINA ROJECKA
ul. 11 Listopada 8
++48 85 686 93 22

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Inauguracja kampanii w szkołach podstawowych, przygotowanie tablicy ogłoszeń z inf. o kampanii
17 September
Konkurs plastyczny dla klas I - III oraz konkurs fotograficzny klasy IV - VIII pn.: "Chodź z nami! - bezpieczna droga do szkoły"
18 September
Spotkanie w szkołach z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego/spotkanie z koordynatorem akcji społecznej „Halo, czy mnie widzisz?”.
19 September
Zajęcia poza szkolną ławką - wspólne klasowe mierzenie drogi do szkoły; nordic walking w wybranych klasach
20 September
Działania z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - spotkanie w szkołach z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Wizyta na posterunku policji w Tykocinie klas "0"
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)