Participants

Contact & Activities

Participating city

Godzianów
2.640 inhabitants

Local contact

Urząd Gminy
Wanda Nowak
Godzianów
ul.Klonowa 5
++48 46 831 11 20

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
ogłoszenie Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Godzianów dot. zrównoważonego transportu wraz z regulaminem
17 September
akcje tematyczne w szkołach z terenu Gminy Godzianów
18 September
akcje tematyczne w przedszkolu w Godzianowie
19 September
wybór komisji konkursowej oceniającej prace plastyczne
20 September
Dom Kultury w Godzianowie - prelekcja, pokaz alternatywnych sposobów przemieszczania
21 September
Ocena prac konkursowych wybór laureatów
22 September
Prezentacja wszystkich prac , wręczenie nagród - zakończenie akcji - Dbajmy o środowisko - rower i spacer w tym pomoże, wspólne zdjęcia.