Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Gorlice
26.141 inhabitants

Local contact

dział gospodarki komunalnej / Department of communal economy
Paulina Setlak
ul. Rynek 2
38-300 Gorlice
++48 572908868

Participation 2020

The participant is committed to:

Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Ze względu na trudny układ i małe miasto nie ma możliwości zamknięcia ulicy.
W Dniu bez Samochodu zorganizowany zostanie bezpłatny transport komunikacją miejską.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Other: Utworzenie "Miasteczka rowerowego" do nauki jazdy na rowerze i treningu jazdy na rowerze dla dzieci i młodzieży - promowanie ruchu rowerowego.