Participants

Contact & Activities

Participating city

Kunžak
1.472 inhabitants

Local contact

Dana Horázná
náměstí Komenského 237
Kunžak
+420384399115

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Soutěž jízdy zručnosti na jízním kole pro žáky 2.-4.třídy základní školy, exibiční vystoupení RIDE WHEEL v biketrialu
17 September
Soutěž jízdy zručnosti na jízním kole pro děti z mateřské školy, prezentace elektrokol Apache
18 September
Malování na chodníku pro děti ze základní školy, komentované prohlídky kostela a kostelní věže, kino na náměstí - Česká Kanada vypravuje - film a beseda s autorem
19 September
Turistický pochod kolem Kunžaku s úkoly z oboru myslivosti, Loučení s létem - zábavné odpoledne pro děti, Ozvěny Ekofilmu - Češi zachraňují zubry, Kifaru
20 September
E.ON - stánek ekodopravy, divadlo pro děti Divoloď - Kouzelný zvoneček, Mažoretky - taneční vystoupení, Rómeo a Julie - divadelní a cirkusové vystoupení společnosti Chůdadlo, zpívání s harmonikou
21 September
Mobilita imobilních občanů - beseda pro žáky základní školy, Záleš dravci - ukázky vvýcviku létání dravců a sov, stánek ČČK - ukázky 1.pomoci
22 September
Malování na chodníku pro děti ze mateřské školy, Den bez aut, výstava Bezpečně do školy
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
část náměstí Komenského