Participants

Contact & Activities

Participating city

Teplička nad Váhom
4.354 inhabitants

Local contact

Obecná knižnica
Ing. Viera Majerčíková
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
++421 904800021

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Základná škola s materskou školou v Tepličke nad Váhom sa zapojila do celoslovenskej kampane Európsky týždeň mobility 2020 aktivitou S hadom na zebre. Hra trvá 2 týždne, počas ktorých deti umiestňujú farebné body na veľký plagát dopravného hada vždy, keď prídu do školy peši, na bicykli, verejnou hromadnou dopravou, príp. využívaním jazdy viacerých žiakov v jednom motorovom vozidle. Cieľom hry nie je len zbieranie farebných bodov, ale aj všímanie si svojho okolia, osvojenie pravidiel cestnej premávky, zlepšenie svojej fyzickej aktivity a pomoc životnému prostrediu.
Základná škola Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom organizuje besedu zameranú na pravidlá cestnej premávky a jazdu na bicykli vybraným okruhom v obci.
Aktivita „Bezpečne na bicykli“ organizovaná Centrom voľného času zameraná na oboznámenie sa s pravidlami cestnej premávky. Účastníci akcie získajú vodičský preukaz pre deti a vyskúšajú si tiež jazdu zručnosti.
17 September
Základná škola s materskou školou v Tepličke nad Váhom sa zapojila do celoslovenskej kampane Európsky týždeň mobility 2020 aktivitou S hadom na zebre. Hra trvá 2 týždne, počas ktorých deti umiestňujú farebné body na veľký plagát dopravného hada vždy, keď prídu do školy peši, na bicykli, verejnou hromadnou dopravou, príp. využívaním jazdy viacerých žiakov v jednom motorovom vozidle. Cieľom hry nie je len zbieranie farebných bodov, ale aj všímanie si svojho okolia, osvojenie pravidiel cestnej premávky, zlepšenie svojej fyzickej aktivity a pomoc životnému prostrediu.
Základná škola Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom organizuje besedu zameranú na pravidlá cestnej premávky a jazdu na bicykli vybraným okruhom v obci.
Aktivita „Bezpečne na bicykli“ organizovaná Centrom voľného času zameraná na oboznámenie sa s pravidlami cestnej premávky. Účastníci akcie získajú vodičský preukaz pre deti a vyskúšajú si tiež jazdu zručnosti.
18 September
Základná škola s materskou školou v Tepličke nad Váhom sa zapojila do celoslovenskej kampane Európsky týždeň mobility 2020 aktivitou S hadom na zebre. Hra trvá 2 týždne, počas ktorých deti umiestňujú farebné body na veľký plagát dopravného hada vždy, keď prídu do školy peši, na bicykli, verejnou hromadnou dopravou, príp. využívaním jazdy viacerých žiakov v jednom motorovom vozidle. Cieľom hry nie je len zbieranie farebných bodov, ale aj všímanie si svojho okolia, osvojenie pravidiel cestnej premávky, zlepšenie svojej fyzickej aktivity a pomoc životnému prostrediu.
Základná škola Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom organizuje besedu zameranú na pravidlá cestnej premávky a jazdu na bicykli vybraným okruhom v obci.
Aktivita „Bezpečne na bicykli“ organizovaná Centrom voľného času zameraná na oboznámenie sa s pravidlami cestnej premávky. Účastníci akcie získajú vodičský preukaz pre deti a vyskúšajú si tiež jazdu zručnosti.
19 September
Občania našej obce počas víkendu využívajú voľný čas v prírode prechádzkou do lesa, výstupom na vrch Straník. Okrem toho spoznávajú okolie jazdou na bicykli cez lávku pre peších a cyklistov, ktorou sa bezpečne dostanú z obce na Vodné dielo Žilina. Okrem cyklistiky jazdia na kolieskových korčuliach, kolobežkách na blízkom Vodnom diele Žilina. Popri rieke Váh sa cyklochodníkom dostanú až do parku Budatínskeho hradu alebo spoznávajú bližšie okolie Strečna.
20 September
Občania našej obce počas víkendu využívajú voľný čas v prírode prechádzkou do lesa, výstupom na vrch Straník. Okrem toho spoznávajú okolie jazdou na bicykli cez lávku pre peších a cyklistov, ktorou sa bezpečne dostanú z obce na Vodné dielo Žilina. Okrem cyklistiky jazdia na kolieskových korčuliach, kolobežkách na blízkom Vodnom diele Žilina. Popri rieke Váh sa cyklochodníkom dostanú až do parku Budatínskeho hradu alebo spoznávajú bližšie okolie Strečna.
21 September
Základná škola s materskou školou v Tepličke nad Váhom sa zapojila do celoslovenskej kampane Európsky týždeň mobility 2020 aktivitou S hadom na zebre. Hra trvá 2 týždne, počas ktorých deti umiestňujú farebné body na veľký plagát dopravného hada vždy, keď prídu do školy peši, na bicykli, verejnou hromadnou dopravou, príp. využívaním jazdy viacerých žiakov v jednom motorovom vozidle. Cieľom hry nie je len zbieranie farebných bodov, ale aj všímanie si svojho okolia, osvojenie pravidiel cestnej premávky, zlepšenie svojej fyzickej aktivity a pomoc životnému prostrediu.
Základná škola Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom organizuje besedu zameranú na pravidlá cestnej premávky a jazdu na bicykli vybraným okruhom v obci.
Aktivita „Bezpečne na bicykli“ organizovaná Centrom voľného času zameraná na oboznámenie sa s pravidlami cestnej premávky. Účastníci akcie získajú vodičský preukaz pre deti a vyskúšajú si tiež jazdu zručnosti.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.