Participants

Contact & Activities

Participating city

Fitjar kommune ()
3.200 inhabitants

Local contact

Teknisk
Randi Habbestad
Postboks 83
++47 95037035

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
22 September
Fitjar kommune og Fitjar Frivilligsentral inviterer til mobilitetsdag 22.september.
Skyttelbuss vil gå i rute heile dagen, det er gratis å ta bussen.
kl.10.30 Fitjar Olympiade i rullator v/Fitjar vgs.
skule. Stad: Havnahuset. Opning v/ordførar.
kl.11.00 Informasjon om Mobilitetsprosjektet
v/Rådmann, kultursalen FKIB
Kl. 11.15 Sykkelinspirasjon v/ Einar J. Grieg,
"sykkelgeneral" i Bergen kommune.
Kl.12.00 Sykkel/gåtur m/ rebus i sentrum.
Premiering ved trekning.
Ute v/FKIB: Demo av el-sykkel v/Sport 1
Gratis matservering v/Engesund visningsenter og
"Nye" PS Bryggekafè.
kl.17.00 velkomen v/Rådmann i kultursal FKIB
Kl.17.15 Sykkelinspirasjon v/ Einar J. Grieg,
"sykkelgeneral" i Bergen kommune.
Frå kl. 17.30
Ute v/FKIB: Demo av el-sykkel v/Sport 1
Minisykkelverkstad og balanseløype sykkel
v/Team Rynkeby
Kl. 18.00 Sykkeltur m/Team Rynkeby rundt
Vestbøstad eller eiga rebusløype i sentrum
ein kan sykle eller gå. Påmelding og
premiering ved trekning. Trygg trafikk blir
med.
Gratis matservering v/Engesund
visningsenter og "Nye" PS Bryggekafè.
Nb. På innandørs arrangementet må alle registrerast med
namn og telefonnummer i vår gjestebok.
Hugs avstand og handhygiene