Participating towns and cities

Republic of North Macedonia Пробиштип (Probistip) , Republic of North Macedonia

Population:
16.193 inhabitants
Department:
Одделение за ЛЕР и заштита на животната средина
Contact:
Тони
Ул. Јаким Стојковски бр.1
2210 Пробиштип
(++389) 071 246 459
Пробиштип (Probistip) already registered 2x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2020 2018

Participation 2020

Car-free day Car-free day

Пробиштип (Probistip) carries out a Car-Free Day 2020 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Во организација на Еко Логик Скопје, а под покровителство на Општина Пробиштип, на градскиот плоштад се организира Велосипедски настан.
Сите заинтересирани велосипедисти на возраст од 8 до 15 години, повелете со вашите велосипеди на градски плоштад на 17 септември во 17 часот, понесете ги вашите велосипеди и кациги...
Ве очекуваме...