Participants

Contact & Activities

Participating city

Варна ()
345.151 inhabitants

Local contact

"Екология и опазване на околната среда"
Веселина Савова
Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43
++359 052 820 330

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
По време на кампанията всички граждани и гости на град Варна могат да се включат във фото-изложба „Моето семейство, моите приятели – пешеходци с усмивки, любители на безмоторни превозни средства – селфи снимка“.
Район „Владислав Варненчик“:
Част от планираните ежедневни обходи на територията на района да се извършват без използването на МПС. Служителите на администрацията да организират споделени пътувания за отиване и връщане от работа.
Район „Одесос“:
Проверките по сигнали и жалби ще бъдат извършвани пеша, с лични велосипеди или тротинетки, включително ще се организира и споделено пътуване при извършване на служебни задължения и придвижване до работното място.
17 September
По време на кампанията всички граждани и гости на град Варна могат да се включат във фото-изложба „Моето семейство, моите приятели – пешеходци с усмивки, любители на безмоторни превозни средства – селфи снимка“.
Район „Владислав Варненчик“:
Част от планираните ежедневни обходи на територията на района да се извършват без използването на МПС. Служителите на администрацията да организират споделени пътувания за отиване и връщане от работа.
Район „Одесос“:
Проверките по сигнали и жалби ще бъдат извършвани пеша, с лични велосипеди или тротинетки, включително ще се организира и споделено пътуване при извършване на служебни задължения и придвижване до работното място.
18 September
По време на кампанията всички граждани и гости на град Варна могат да се включат във фото-изложба „Моето семейство, моите приятели – пешеходци с усмивки, любители на безмоторни превозни средства – селфи снимка“.
Район „Владислав Варненчик“:
Част от планираните ежедневни обходи на територията на района да се извършват без използването на МПС. Служителите на администрацията да организират споделени пътувания за отиване и връщане от работа.
Район „Одесос“:
Проверките по сигнали и жалби ще бъдат извършвани пеша, с лични велосипеди или тротинетки, включително ще се организира и споделено пътуване при извършване на служебни задължения и придвижване до работното място.
19 September
По време на кампанията всички граждани и гости на град Варна могат да се включат във фото-изложба „Моето семейство, моите приятели – пешеходци с усмивки, любители на безмоторни превозни средства – селфи снимка“.
Община Варна: през целия ден ще бъде организиран тест-драйф с електрически тротинетки на входа на Морската градина. Между 17:30 и 19:30 часа ще бъде извършена разяснителна кампания на заинтересованите граждани относно ползата от този вид "споделено пътуване" за здравето и околната среда. Ще бъдат направени анкетни запитвания свързани с темата на кампанията.
Район „Аспарухово“:
Провеждане на разяснителна кампания ведно с опция тест-драйв на електрически велосипеди. Събитието ще се проведе на 19.09.2020 г. в Аспарухов парк, където фирмата произвеждаща велосипедите ще проведе презентация за това, както представлява този начин на придвижване, ползите за хората и околната среда. Ще бъде предоставена възможност на желаещите сами да изпробват този начин на мобилност, тествайки предоставените от фирмата тест електрически велосипеди.
Район „Младост“:
Провеждане на мероприятие на 19.09.2020 г., от 10 часа, на игрището в парк „Възраждане“ – спортни и развлекателни игри, насочени към правилата за безопастност на движението, демонстрации на екологосъобразни начини на придвижване и мобилност. Участие могат да вземат около 60 деца над 4 годишна възраст, от спортен клуб „Възраждане“, като мероприятията няма да имат състезателен характер.
Район "Приморски": Ще бъде проведено мероприятие свързано с поход по екопътека "Виница-Кичево" с участието на служители от районната администрация и заинтересовани граждани. Сборен пункт - началото на екопътеката "Виница-Кичево".
20 September
По време на кампанията всички граждани и гости на град Варна могат да се включат във фото-изложба „Моето семейство, моите приятели – пешеходци с усмивки, любители на безмоторни превозни средства – селфи снимка“.
21 September
По време на кампанията всички граждани и гости на град Варна могат да се включат във фото-изложба „Моето семейство, моите приятели – пешеходци с усмивки, любители на безмоторни превозни средства – селфи снимка“.
Район „Владислав Варненчик“:
Част от планираните ежедневни обходи на територията на района да се извършват без използването на МПС. Служителите на администрацията да организират споделени пътувания за отиване и връщане от работа.
Район „Одесос“:
Проверките по сигнали и жалби ще бъдат извършвани пеша, с лични велосипеди или тротинетки, включително ще се организира и споделено пътуване при извършване на служебни задължения и придвижване до работното място.
22 September
По време на кампанията всички граждани и гости на град Варна могат да се включат във фото-изложба „Моето семейство, моите приятели – пешеходци с усмивки, любители на безмоторни превозни средства – селфи снимка“.
Район „Владислав Варненчик“:
Част от планираните ежедневни обходи на територията на района да се извършват без използването на МПС. Служителите на администрацията да организират споделени пътувания за отиване и връщане от работа.
Район „Одесос“:
Проверките по сигнали и жалби ще бъдат извършвани пеша, с лични велосипеди или тротинетки, включително ще се организира и споделено пътуване при извършване на служебни задължения и придвижване до работното място.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Development of new technologies to improve public transport
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
New forms of vehicle use and ownership
 • Charging points for electric vehicles
 • Mobility as a Service (MaaS)
Mobility management
 • Elaboration of educational materials
Participation in related EU initiatives:
 • European Week of Sport
 • The Covenant of Mayors (as signatory)