Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Powiat Tucholski ()
48.000 inhabitants

Local contact

Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich
Karol Gutsze
ul. Pocztowa 1, Tuchola
++48 525590738

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Ekologiczny spacer po Tucholi z przewodnikiem: zwiedzanie miasta na piechotę, poznawanie szczegółów i historii, które umykają osobom zmotoryzowanym, promocja "slow life" i powrotu do dobrych zwyczajów.
22 September
Otwarcie ścieżki Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcynek współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Lokalnej Strategii Rozwoju "Dekel do borowiackiej grapy" Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie".
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
  • Removal of architectonic barriers
  • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
  • Responsible car-use (eco-driving etc)
  • Charging points for electric vehicles
Mobility management
  • Adoption of school travel plans
  • Permanent access restriction to city centres
  • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
  • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas