Participants

Contact & Activities

Participating city

Sliač
4.980 inhabitants

Local contact

Ľubica Balgová
Letecká 1, sliač
++421 903298210

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
"Pešobus" - žiaci ZŠ, deti z MŠ pôjdu do školy a zo školy pešo, resp. kolobežkou, bicyklom; zabezpečený dozor MsP
17 September
"Pešobus" - žiaci ZŠ pôjdu do školy a zo školy pešo, resp. kolobežkou, bicyklom; zabezpečený dozor MsP; Beseda so žiakmi ZŠ o bezpečnosti cestnej premávky a pozitívnom vplyve alternatívnej dopravy na životné prostredie aj životný štýl
18 September
aktivity propagujúce environmentálne vhodné dopravné prostriedky na hromadnom podujatí organizovanom Mestom Sliač
19 September
"Prevez sa po Sliači na bicykli" - aktivita spojená s propagáciou na environmentálne vhodných dopravných prostriedkov
20 September
"Pešobus" - žiaci ZŠ pôjdu do školy a zo školy pešo, resp. kolobežkou, bicyklom; zabezpečený dozor MsP; Beseda s deťmi v MŠ SNP o bezpečnosti cestnej premávky a pozitívnom vplyve alternatívnej dopravy na životné prostredie aj životný vplyv; Kurz prvej pomoci pre zamestnancov MsU - ako poskytnúť prvú pomoc účastníkom premávky
21 September
"Pešobus" - žiaci ZŠ pôjdu do školy a zo školy pešo, resp. kolobežkou, bicyklom; zabezpečený dozor MsP; Beseda s deťmi v MŠ J.Cikkera o bezpečnosti cestnej premávky a pozitívnom vplyve alternatívnej dopravy na životné prostredie aj životný vplyv; Kurz prvej pomoci pre seniorov - ako poskytnúť prvú pomoc účastníkom premávky
22 September
"Pešobus" - žiaci ZŠ pôjdu do školy a zo školy pešo, resp. kolobežkou, bicyklom; zabezpečený dozor MsP; uzatvorené ulice pre motorové vozidlá Za Školou a pionierska; aktivity ZŠ, MŠ na Dopravnom ihrisku; "poď pešo do práce" - výzva pre všetkých občanov mesta a zamestnancov MSU
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Pionierska ulica , ulica Za Školou
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Other: zrevitalizovanie parku "Tri duby" a vybudovanie chodníkov pre peších
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
 • Charging points for electric vehicles
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas