Participants

Contact & Activities

Participating city

Dunajská Streda
22.768 inhabitants

Local contact

Mestský úrad v Dunajskej Strded
Mgr. Edita Tilajčíková
Hlavná 50/16, 929 01Dunajská Streda
++421 918607324

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Propagácia kampane prostredníctvom letákov, plagátov, webovej stránky mesta, informačných tabúľ na území mesta, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
centrálna časť Hlavnej ulice od Mestského úradu po Mestské kultúrne stredisko