Participants

Contact & Activities

Participating city

Zemplínska Nová Ves
939 inhabitants

Local contact

Kamil Bodnár
Hlavná 182/51, Zemplínska Nová Ves
++421 911223794

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
žiaci ZŠ sa zúčastnia akcie Európsky týždeň mobility v Trebišove, kde bude prezentácia na dopravnom ihrisku za prítomnosti polície, červeného kríža a hasičov. Poobede vrámci družiny v ŽS prednáška o výhodách pohybu na bicykli, pešo a verejnou dopravou
17 September
naša škola a škôlka sa zapája do projektu, aktivitami - bicyklujem sa po obci (žiaci ZŠ), deti z MŠ sa zúčastnia prechádzky do časti obce Zemplínsky Klečenov
18 September
relácia v obecnom rozhlase o Európskom týždni mobility,
19 September
relácia v obecnom rozhlase o Európskom týždni mobility
20 September
pracovníci obecného úradu, miestnej školy a škôlky a takisto aj pošty prídu do práce bez auta
21 September
pracovníci obecného úradu, miestnej školy a škôlky a takisto aj pošty prídu do práce bez auta
22 September
nejdem dnes autom - propagácia dostupnými kanálmi obce