Participating towns and cities

Luxembourg Déifferdeng (Differdange) , Luxembourg

Population:
25.402 inhabitants
Contact:
Di Vita
40, Avenue Charlotte
4530 Déifferdeng
Déifferdeng (Differdange) already registered 16x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2021 2020 2019 2018 2016 2014 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Déifferdeng (Differdange) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

16 September
Eng spannend Juegd duerch de Süden ( esch2022.lu/fr/concours-photos/)
Tour de Duerf 2021
17 September
Eng spannend Juegd duerch de Süden ( esch2022.lu/fr/concours-photos/)
Tour de Duerf 2021
18 September
Velosparcour fir Kanner an der École Foussbann vun 10h - 13h
Infozelt vun der Velosbuttik op der Maartplaz vun 10h - 17h
Eng spannend Juegd duerch de Süden ( esch2022.lu/fr/concours-photos/)
Tour de Duerf 2021
19 September
Eng spannend Juegd duerch de Süden ( esch2022.lu/fr/concours-photos/)
Tour de Duerf 2021
20 September
Eng spannend Juegd duerch de Süden ( esch2022.lu/fr/concours-photos/)
Tour de Duerf 2021
21 September
Velosparcour fir Kanner an der École Foussbann vun 15h - 18h
Eng spannend Juegd duerch de Süden ( esch2022.lu/fr/concours-photos/)
Tour de Duerf 2021
22 September
Eng spannend Juegd duerch de Süden ( esch2022.lu/fr/concours-photos/)
Tour de Duerf 2021