Participants

Contact & Activities

Participating city

Nová Baňa
7.044 inhabitants

Local contact

Ing. Veronika Búryová
Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa
++421 911329495

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Každoročne sa snažíme minimalizovať množstvo áut na ulici Školská, na ktorej sa nachádzajú dve základné školy. Mestská polícia kontroluje prechod pre chodcov, ktorý sa na tejto ulici nachádza a po ktorom chodia deti do škôl. Takto sa snažíme zabezpečiť ich maximálnu bezpečnosť.
Uzavrieť komunikáciu však nemôžeme, keďže ide o hlavný vstup do mesta. Vieme iba obmedziť množstvo áut.
17 September
Propagácia kampane ETM prostredníctvom plagátov, letákov, webovej stránky mesta, informačných tabúľ, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Každoročne sa snažíme minimalizovať množstvo áut na ulici Školská, na ktorej sa nachádzajú dve základné školy. Mestská polícia kontroluje prechod pre chodcov, ktorý sa na tejto ulici nachádza a po ktorom chodia deti do škôl. Takto sa snažíme zabezpečiť ich maximálnu bezpečnosť.
Uzavrieť komunikáciu však nemôžeme, keďže ide o hlavný vstup do mesta. Vieme iba obmedziť množstvo áut.