Participants

Contact & Activities

Participating city

Kalmar kommun
70.000 inhabitants

Local contact

Mobilitetsenheten
Lovisa Westblom
Storgatan 35A
+46724665870

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Cykelutmaning för arbetsgivare och privat personer, synliggörande av hållbara mobilitetssatsningar inom sociala medier, aktivitet i centrala Kalmar med cykelservice och information om kommunens arbete med hållbar mobilitet.
17 September
Cykelutmaning för arbetsgivare och privat personer, synliggörande av hållbara mobilitetssatsningar inom sociala medier
18 September
Cykelutmaning för arbetsgivare och privat personer, synliggörande av hållbara mobilitetssatsningar inom sociala medier
19 September
Cykelutmaning för arbetsgivare och privat personer, synliggörande av hållbara mobilitetssatsningar inom sociala medier
20 September
Cykelutmaning för arbetsgivare och privat personer, synliggörande av hållbara mobilitetssatsningar inom sociala medier
21 September
Cykelutmaning för arbetsgivare och privat personer, synliggörande av hållbara mobilitetssatsningar inom sociala medier, aktivitet i centrala Kalmar med cykelservice och information om kommunens arbete med hållbar mobilitet.
22 September
Cykelutmaning för arbetsgivare och privat personer, synliggörande av hållbara mobilitetssatsningar inom sociala medier