Registered MOBILITYACTIONS

Latvijas Pasts installs the first bicycle rack on the carriageway next to Riga post office No. 10

Permanent since 06 December 2018
Riga post office No. 10, 41/43 Elizabetes Street, Riga
Latvia
Latvijas Pasts has installed the first bicycle rack in Latvia, which is located on the carriageway of the road, without taking up the area intended for pedestrians. Instead of parking two cars at Riga post office No. 10, 41/43 Elizabetes Street, it is now possible to park ten bicycles.
Latvijas Pasts izveidojis Latvijā pirmo velonovietni, kas izvietota uz ielas braucamās daļas, neaizņemot gājējiem paredzēto teritoriju. Divu automašīnu vietā pie Rīgas 10.pasta nodaļas, Elizabetes ielā 41/43, tagad iespējams novietot desmit divriteņus.

Organiser

Latvijas Pasts

MOBILITYACTIONS archive